Členská schůze 2023

ČLENSKÁ SCHŮZE se koná  ve čtvrtek 16. 2. 2023 od 18:30
v posluchárně BI Vysoké školy chemicko-technologické
Technická 3, Praha 6, Dejvice

Program schůze:
Zahájení
Volba předsedajícího schůze, mandátové, volební a návrhové komise
Přijímání čekatelů za členy
Zpráva předsedy výboru JKK
Zpráva Kontrolní komise za rok 2022
Zpráva o provozu přístavu za rok 2022 a plán na rok 2023
Zpráva o provozu budovy loděnice, haly a areálu za rok 2022 a plán na rok 2023
Zpráva o sportovní a společenské činnosti za rok 2022 a plán na rok 2023
Zpráva o práci pro klub za rok 2022 a plán na rok 2023
Plnění Koncepce rozvoje klubu na období 2022–2025
Zpráva o hospodaření JKK, schválení účetní závěrky
Body přihlášené členy v řádné lhůtě dle stanov
a. J. Slabý – jmenování J. Hradeckého Ph.D. čestným členem
b. J. Kopecký – nefunkční web
c. M. Kučera – uložení lodí hostů na parkovišti, hřišti a kolem budovy
d. Pracovní skupina R. Felix, J. Slabý, J. Hrudka – odměňování výboru
i. Návrh Řádu odměňování členů výboru JKK
ii. Doplnění příspěvkového řádu
Návrh Příspěvkového řádu pro rok 2023
Návrh rozpočtu na rok 2023
Návrh aktualizace řádu JKK
Diskuse
Schválení usnesení ČS
Závěr ČS
Výbor JKK  25.1.2023

Členská schůze 2023

ČLENSKÁ SCHŮZE se koná ve čtvrtek 16. 2. 2023 od 18:30 v posluchárně BI
Vysoké školy chemicko-technologické Technická 3, Praha 6, Dejvice

Program schůze:
Zahájení
Volba předsedajícího schůze, mandátové, volební a návrhové komise
Přijímání čekatelů za členy
Zpráva předsedy výboru JKK
Zpráva Kontrolní komise za rok 2022
Zpráva o provozu přístavu za rok 2022 a plán na rok 2023
Zpráva o provozu budovy loděnice, haly a areálu za rok 2022 a plán na rok 2023
Zpráva o sportovní a společenské činnosti za rok 2022 a plán na rok 2023
Zpráva o práci pro klub za rok 2022 a plán na rok 2023
Plnění Koncepce rozvoje klubu na období 2022–2025
Zpráva o hospodaření JKK, schválení účetní závěrky
Body přihlášené členy v řádné lhůtě dle stanov
a. J. Slabý – jmenování J. Hradeckého Ph.D. čestným členem
b. J. Kopecký – nefunkční web
c. M. Kučera – uložení lodí hostů na parkovišti, hřišti a kolem budovy
d. Pracovní skupina R. Felix, J. Slabý, J. Hrudka – odměňování výboru
i. Návrh Řádu odměňování členů výboru JKK
ii. Doplnění příspěvkového řádu
Návrh Příspěvkového řádu pro rok 2023
Návrh rozpočtu na rok 2023
Návrh aktualizace řádu JKK
Diskuse
Schválení usnesení ČS
Závěr ČS
Výbor JKKČLENSKÁ SCHŮZE se koná
ve čtvrtek 16. 2. 2023 od 18:30
v posluchárně BI
Vysoké školy chemicko-technologické
Technická 3, Praha 6,
Dejvice
Program schůze:

Výbor JKK

Členská schůze 2022

ČLENSKÁ SCHŮZE se koná ve čtvrtek 14. dubna 2022 od 18:30 v posluchárně BI Vysoké školy chemicko-technologické, Technická 3, Praha 6, Dejvice

Program schůze:
Zahájení
Volba předsedajícího schůze, mandátové, volební a návrhové komise
Přijímání čekatelů za členy
Zpráva předsedy JKK
Zpráva o hospodaření JKK, schválení účetní závěrky
Návrh Příspěvkového řádu pro rok 2022
Návrh rozpočtu na rok 2022
Návrh a aktualizace vnitřních předpisů spolku:
a. Aktualizace koncepce rozvoje klubu
b. Aktualizace řádu JKK
Zpráva Kontrolní komise za rok 2021
Zpráva o provozu budovy loděnice, haly a areálu za rok 2021 a plán na rok 2022
Zpráva o provozu přístavu za rok 2021 a plán na rok 2022
Zpráva o sportovní a společenské činnosti za rok 2021 a plán na rok 2022
Zpráva o práci pro klub za rok 2022 a plán na rok 2022
Plnění Koncepce rozvoje klubu na období 2022-2025
Volba členů kontrolní komise
Volba členů výboru
Diskuse
Schválení usnesení ČS
Závěr ČS

Členská schůze 2021

Výbor Jachtklubu Královská, z.s, na svém zasedání 24.2.2021 vyhodnotil mimořádnou situaci danou stále se zhoršující se epidemií covid19 ve vztahu k možnosti pořádat řádnou členskou schůzi s výsledkem, že jarní členská schůze, obvykle konaná v březnu, proběhne korespondenčním způsobem od 16.4.2021 do 2.5.2021.