Přístav Měřín

přístavní zařízení JKK Měřín je neveřejným přístavem určeným pouze pro členy JKK a jejich hosty. Dále zde mohou v rámci své činnosti přistávat plavidla Integrovaného záchranného systému, státní plavební správy, správce toku a státních ozbrojených sborů.