Členská schůze 2020

Vážení členové,

vzhledem k neutěšené situaci se šířením koronaviru způsobujícm onemocnění COVID 19 bude aktuální členská schůze roku 2020 realizována prostřednictvím korsepondečního hlasování prostřednictvím emailu.

výbor JKK

Členská schůze 2020

ČLENSKÁ SCHŮZE
se koná 26. března 2020 od 18:30 v posluchárně BI Vysoké školy chemicko technologické Technická 3, Praha 6, Dejvice.

Program schůze:

Zahájení
Volba předsedajícího schůze, mandátové, volební a návrhové komise
Přijímání čekatelů za členy
Zpráva předsedy JKK
Zpráva o hospodaření JKK, schválení účetní závěrky
Návrh a aktualizace vnitřních předpisů spolku:
a. Příspěvkový řád pro rok 2020
Návrh rozpočtu na rok 2020
Zpráva Kontrolní komise za rok 2019
Zpráva o provozu budovy loděnice, haly a areálu za rok 2019 a plán na rok 2020
Zpráva o provozu přístavu za rok 2019 a plán na rok 2020
Zpráva o sportovní a společenské činnosti za rok 2019 a plán na rok 2020
Zpráva o práci pro klub za rok 2019 a plán na rok 2020
Plnění Koncepce rozvoje klubu na období 2018-2021
Volba členů kontrolní komise
Volba člena výboru
Diskuse
Schválení usnesení ČS.
Závěr ČS

srdečně zve Výbor JKK 3.3.2020

Členská schůze 2019

ČLENSKÁ SCHŮZE

se koná 28. března 2019 od 18:30 v posluchárně BI
Vysoké školy chemicko-technologickéTechnická 3, Praha 6, Dejvice

Program schůze:

Zahájení
Volba předsedajícího schůze, mandátové, volební a návrhové komise
Přijímání čekatelů za členy
Zpráva předsedy JKK
Zpráva o hospodaření JKK a návrh rozpočtu na rok  2019
Zpráva Kontrolní komise za rok 2018
Zpráva o provozu budovy loděnice, haly a areálu za rok 2018 a plán na rok2019
Zpráva o provozu přístavu za rok 2018 a plán na rok 2019
Zpráva o sportovní a společenské činnosti za rok 2018 a plán na rok 2019
Zpráva o práci pro klub za rok 2018 a plán na rok 2019
Plnění Koncepce rozvoje klubu na období 2018-2020
Návrh a aktualizace vnitřních předpisů spolku:
a. Příspěvkový řád pro rok 2019
Volba členů výboru
Diskuse
Schválení usnesení ČS.
Závěr ČS

srdečně zve Výbor JKK 6.2.2019

Slunovrat

Ahoj,
zveme všechny  zájemce o závodění, milovníky dobrého jídla a zábavy.  Vypisujeme tímto letošní ročník již tradičního závodu „Slunovrat“.

P.T. Vážené závodníky upozorňujeme,  že vzhledem k omezeným možnostem bude v bufetu k dispozici je velmi omezená nabídka.

 

Členská schůze 2018

Řádná členská schůze se bude konat 15.3. od 18:30, v posluchárně BI, budova VSCHT, Technická 3, Praha 6.