Členská schůze 2024

ČLENSKÁ SCHŮZE se koná ve čtvrtek 4. 4. 2024 od 18:30 v posluchárně BI
Vysoké školy chemicko-technologické Technická 3, Praha 6, Dejvice

 

ČLENSKÁ SCHŮZE

Dovolte, abych Vám oznámil, že řádná členská schůze se bude konat dne 4. 4. 2024 od 18:30 v Praze 6.

V souladu se stanovami Vás vyzýváme k podání návrhů na body k zařazení na program schůze.