Výbor 2015

Zápisy z jednání Výboru 2015

Zápis ze schůze výboru JKK ze dne 20.5.2015

Zápis ze schůze výboru JKK 22.4.2015

Zápis ze schůze výboru JKK ze dne 1.4.2015

Zápis z jednání výboru JKK ze dne 14. 1. 2015

Zápis ze schůze výboru JKK 18. 2. 2015

Zápis ze schůze výboru JKK 18. 3. 2015

Zápis ze schůze výboru JKK 17.6.2015

Zápis ze schůze výboru JKK 22.7.2015

Zápis ze schůze výboru JKK 26.8.2015

Zápis schůze výboru JKK 23.9.2015

Zápis schůze výboru JKK 10.10.2015

Zápis schůze výboru JKK 22.10.2015

Zápis chůze výboru JKK 18.11.2015

Zápis chůze výboru JKK 14.12.2015