Výbor 2006

Zápisy z jednání Výboru 2006

Zápis ze schůze výboru JKK z dne 18.10. 2006

Zápis z jednání schůze výboru JKK ze dne 15.2.2006

Zápis z jednání schůze výboru JKK ze dne 15.3.2006

Zápis z jednání schůze výboru JKK ze dne 12.4.2006

Zápis z jednání schůze výboru JKK ze dne 17.5.2006

Zápis ze schůze výboru JKK z dne 15.6. 2006

Zápis ze schůze výboru JKK z dne 2.8. 2006

Zápis ze schůze výboru JKK z dne 6.9. 2006

Zápis ze schůze výboru JKK z dne 18.10. 2006(1)

Zápis ze schůze výboru JKK z dne 15.11. 2006

Zápis ze schůze výboru JKK z dne 13.12. 2006